Utvidet tilgang på IKA-nivå er påkrevet for å se dette menyvalget.

Øverst i menyen, på venstre side, er det lenket til KAI samhandlingsrom

Når du bruker denne linken vil du bli spurt om brukernavn og passord på samme måte som ved innlogging til administrasjonsområdet. (Se kap. 1.4). 

Samhandlingsrommet er et område som kan være til nytte både i arkivplanarbeidet og i andre faglige sammenhenger. 

Her vil du finne et diskusjonsforum og det er lagt ut arkivfaglig informasjon som du fritt kan bruke.