Arkivplan.no har et innbygd søk, for søk på aktive arkivplaner (publiserte og gjerne vedtatte planer). Klikk på fanen Ressurser på hovedsiden. 

For å finne en aktiv/publisert plan klikker man på f. eks IKA Rogaland og velger en kommune som er oppført med rød skrift.


Referanseliste over arkivplaner - eksempel


Når man er kommet inn i en aktiv plan finner man Søkefeltet øverst i skjermbildet. Se rød pil nedenfor:


Markering av SØK-knappen i en arkivplan


Man kan avgrense søket til et bestemt fylke og kommune. Man kan velge å søke i hele planen, kun på arkivserie eller etter elektronisk system, eventuelt i valgte felt f.eks i arkivserieskjema.


Eksempel på søkeresultat i arkivplan