Startsiden for en arkivplan ser slik ut:


Arkivplan startside med forklaring


I dette bildet, vil ”Demo” bli erstattet med kommunens eller virksomhetens navn. ”Demo” er brukt som eksempel på en arkivplan for en fiktiv kommune/virksomhet.