Innloggingen til administratorområdet gjøres via kommunens eller virksomhetens elektroniske arkivplan.
Gå til <navn på kommune/virksomhet>.arkivplan.no og klikk på ADMIN oppe til høyre:


ADMIN-innlogging øverst til høyre